Krakowski Szkolny Związek Sportowy :: KOM
strona główna
UMK

Wszystkie finały miejskie organizowane w ramach "Krakowskiej Olimpiady Młodzieży"
są finansowane w całości przez   U r z ą d   M i a s t a   K r a k o w a.