ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPORTOWYCH Nr 2, Kraków, os. Teatralne 35 /Gimnazjum Nr 46, Szk. Podst. Nr 87/.
strona główna
UMK

Wszystkie finały miejskie organizowane w ramach "Krakowskiej Olimpiady Młodzieży"
są finansowane w całości przez   U r z ą d   M i a s t a   K r a k o w a.