ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPORTOWYCH Nr 2, Kraków, os. Teatralne 35 /Gimnazjum Nr 46, Szk. Podst. Nr 87/.
strona główna

Wszystkie finały miejskie organizowane w ramach "Krakowskiej Olimpiady Młodzieży"
są finansowane w całości przez Urząd Miasta Krakowa.