Krakowska Olimpiada Młodzieży – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód
strona główna

Program Krakowska Olimpiada Młodzieży w całości finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Krakowa