Krakowska Olimpiada Młodzieży – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód
strona główna

Wszystkie finały miejskie organizowane w ramach "Krakowskiej Olimpiady Młodzieży"
są finansowane w całości przez Urząd Miasta Krakowa.